ปริศนาสุสานยุคฮั่น มณฑลกว่างซี

Started by duckmaster, Aug 23, 2022, 08:34 AM

Previous topic - Next topic

duckmaster

เทือกเขาฟงเหมิน อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเหอผู่ มณฑลกว่างซี ที่นี่นักโบราณคดีได้ค้นพบสุสานยุคฮั่นกว่า 50 แห่งในเทือกเขาฟงเหมิน มีหลายแห่งไม่เคยถูกขุดขโมยมาก่อน และมีบางสุสานที่มีลักษณะห่างไกลจากสุสานฟงเหมินหมายเลข 10 ทำให้ผู้คนอดสงสัยไม่ได้ว่า เทือกเขาฟงเหมิน อำเภอเหอผู่ ในยุคฮั่นนี้เป็นสถานที่อะไรกันแน่ ทำไมจึงมีกลุ่มสุสานหลากรูปแบบแน่นขนัดถูกขุดพบที่นี่ เป็นเวลาหลายร้อยปีในช่วงยุคฮั่นตะวันออกและฮั่นตะวันตก บรรดาเจ้าของสุสานที่มีเครื่องใช้ล้ำค่าเหล่านี้เป็นใครกัน มีทั้งไหสัมฤทธิ์บรรจุสุรา ม้าสัมฤทธิ์ตัวใหญ่ ที่แสดงถึงผู้มีฐานะสูงส่ง

สุสานยุคฮั่นที่ขุดพบในครั้งนี้ มีเพียงเทือกเขาฟงเหมินหมายเลข 10 ที่ไม่เคยถูกขุดขโมย ค้นพบเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องเซ่นฝังศพจำนวนกว่า 60 ชิ้น เป็นจำนวนและขนาดที่เยอะมากจนน่าตกใจ นอกจากนี้ สุสานหมายเลข 26 มีการขุดพบเครื่องสัมฤทธิ์พิธีการอย่างหม้อสามขา กา คนโท และไหที่ทางจงหยวนใช้เป็นจำนวนมาก


https://www.youtube.com/watch?v=G4riPQAq7iY